Ogród Twich marzeń 

Przyjemnie jest odsłonić zasłony i ujrzeć 

wspaniałą, żywą zieleń za oknem..

Portfolio

  


PRACA MAGISTERSKA 
Koncecpja zagospodarowania terenu dawnego ogrodu botanicznego w Szczecinie na park miejski. 
Planowana koncepcja zawiera w sobie wiele różnych przestrzeni, które mają zaspokoić potrzeby zarówno mieszkańców sąsiadujących terenów jak i również turystów zwiedzających miasto.
Koncepcja zagospodarowania miejskiego parku zawiera utworzenie polany rekreacyjnej, której towarzyszy park leśny. Polana oferować będzie możliwość piknikowania na zielonej trawce, będzie skłaniać do odpoczynku i wspólnego relaksu całą rodziną. Natomiast park leśny ma dostarczać zwiedzającym emocji, kręta ścieżka wraz z okalającą ją zielenią wysoką ma tworzyć zupełnie oddzielną, tajemniczą krainę, w której będzie można, w zaułkach odkrywać przeróżne instalacje artystyczne. 
Kolejnymi ciekawymi lemenetami koncepcji są także kolekcje roślin, które stanowią nawiązanie do historii tego terenu, mianowicie do dawniej istniejącego tu ogrodu botanicznego. Nawiązaniem do niego mają być stworzone aleje tematyczne. Nie są to jednak typowe dla ogrodów botanicznych aleje, nazwane zostały one jako aleje zmysłów, ponieważ każda z tych pięciu stworzonych alei oddziałuje na inny zmysł ludzki, poprzez sadzone wzdłuż nich rośliny. Poprzez stworzenie tych alei, które będą uzupełniać pozostawioną roślinność po dawniej istniejącym tu ogrodzie botanicznym zostanie zachowana pamięć o dawnej świetności tego miejsca, a przy okazji będzie poszerzała również wiedzę na temat świata roślin – spełniać będzie zatem rolę edukacyjną. 
Inną ciekawą przestrzenią w nowo utworzonym parku będzie zakątek miłości, z punktem kulminacyjnym w formie altany miłości na lekkim wzniesieniu, w otoczeniu rabat różanych. 
Biorąc pod uwagę potrzeby najmłodszych proponuje się utworzenie placu zabaw na projektowanym terenie. Planowane jest wykonanie jego z powierzchni bezpiecznej Flexi Step, co wpłynie na zwiększone bezpieczeństwo dla tych najmłodszych, którzy będą spędzali tam czas. Cały plac zabaw otoczony ma być zielenią, która stanowić będzie jego ogrodzenie. Zamontowane wysokie oświetlenie ma podwyższyć komfort bezpieczeństwa. 
Polana widokowa, jest planowaną drugą polaną w proponowanej koncepcji. Jest ona zlokalizowana na lekkim wzniesieniu terenu, a takie ukształtowanie terenu zwiększa jej atrakcyjność. Mają się tu znajdować siedziska umożliwiające odpoczywanie w pozycji siedzącej oraz leżącej, pod cieniem efektownych drzew. PRACA INŻYNIERSKA 
Projekt ogrodu przydomowego 
Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu ogrodu przydomowego, w taki sposób, aby stanowił on miejsce atrakcyjne dla przebywających w nim osób. Ogród powinien być miejscem, w którym można poddać się kontemplacji na łonie natury. Dlatego też należy mieć na uwadze, podczas zagospodarowywania terenu, stworzenie obszarów do wypoczynku. Zaprojektowany ogród powinien skłaniać mieszkańców do relaksu.
OGRÓD EKSTENSYWNY 
(OGRÓD NA DACHU)
KONCEPCJA ZAGOSPDAROWANIA TERENU PRZY KLINICE  W DOBREJ SZCZECIŃSKIEJ
PROJEKT OGRODU PRZY ZABUDOWIE SZEREGOWEJ
OGRÓD POKAZOWY
Tematyka: OGRÓD WODNY
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU IM. STEFANA BATOREGO W SZCZECINIE


PROJEKT NIEWIELKIEGO OGRODU SKALNEGO 

Ogródki skalne należą obecnie do najpopularniejszych elementów ogrodów przydomowych a zakładanie i pielęgnacja takich "małych ogrodów" może dać wiele satysfakcji. Należy też podkreślić, że piękno wielu roślin uwydatnia się dopiero w zestawieniu z z kamieniami. 

Powyższa koncepcja została wykonana dla klienta indywidualnego. Celem było stworzenie niewielkiego ogrodu skalnego.

Wykonywane projekty:

  • projekty ogrodów przydomowych
  • projekty zazieleniania tarasów, balkonów
  • projekty zieleni osiedlowej, 
  • projekty parków i skwerów miejskich,
  • projekty zieleni przy centrach handlowych. 

W najbliższej przyszłości także projekty zieleni we wnętrzach. 


Projektując będę starać się ziścić 
Twoje marzenia !
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW